Even bellen?

Locatie Polderstraat (postadres)

076 571 7443

Locatie Belcrumweg

076 572 0550

Pedagogisch Educatieve Beeld coaching (PEB)

Binnen kinderopvang Woelewippie is Nienke al een aantal jaar werkzaam als VIB coach. Sinds januari 2023 is de naam van deze functie veranderd in PEB. Dit staat voor Pedagogisch Educatief Beeldcoach. De naam is veranderd omdat het nu nog beter omschrijft wat deze functie inhoudt binnen het werken in de kinderopvang en het onderwijs.

sensitieveaktiviteit

Pedagogische kwaliteit

Om zichzelf te blijven ontwikkelen binnen de functie volgt Nienke binnen EDUX twee kwaliteitskringen per jaar om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega PEB’ers. En om de drie jaar is er een her certificering om de kwaliteit van het beeld coachen te kunnen waarborgen. Nienke werkt op beide locaties van kinderopvang Woelewippie in de Belcrum (zowel aan de Polderstraat als aan de Belcrumweg). Dankzij PEB draagt Nienke bij aan het doel van kinderopvang Woelewippie; om een hoge pedagogische kwaliteit te kunnen bieden met oog voor het kind. 

Hoe gaat dat in de praktijk bij kinderopvang Woelewippie?

Nienke loopt regelmatig binnen op de groepen en brengt alledaagse situaties in beeld met een videocamera. Meestal willekeurig, maar regelmatig ook op aanvraag van collega's. Hierbij brengt zij een of meerdere kinderen in beeld in, die zij later, door middel van micro analyse (beelden van hooguit een paar seconden) terugkijkt met een of meerdere collega's. We gaan dan kijken wat we zien bij de kinderen, zowel verbaal als non-verbaal. Hier wordt betekenis aan gegeven en we gaan kijken waar de behoefte ligt van het kind. De pedagogisch medewerker bedenkt wat hij/zij daarin kan betekenen en wat het dan zal opleveren voor het kind. Het idee achter PEB is dat wij, binnen kinderopvang Woelewippie, kinderen nog beter gaan leren begrijpen door initiatieven te herkennen om vervolgens nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van het kind. Bovendien ervaren collega's het ook als prettig om even rustig naar kinderen te kijken via beeld, af en toe terug te kunnen spoelen om te kijken wat eraan voorafging of het beeld op pauze te zetten. Een mooie bijkomstigheid is dat je op deze manier vaak nog meer kan genieten van wat je ziet bij kinderen. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar deze video van EDUX op Youtube. 

 

Een echte meerwaarde voor zowel onze collega's als de kinderen bij kinderopvang Woelewippie!

vervenuitelkaar
Nieuwsgierig?

Je bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij één van onze twee locaties in de Belcrum Breda.