Logo Woelewippie
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Liva
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Roos
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Leeshoek ZiejeZo
 • Slaap
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Daan zandhanden
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Voetbalkooi
 • vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Happy
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Lois
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Gabriel
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Abanop
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  omhoog kijken Robin

Oudercommissie

Woelewippie heeft 2 oudercommissies, voor iedere locatie 1. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling over de verschillende groepen van beide locaties. De oudercommissies trekken zo veel mogelijk samen op, maar zijn formeel gescheiden.

Deze centrale oudercommissie vergadert 5 keer per jaar en heeft minstens 1 keer per jaar een uitgebreid overleg met het management team van Woelewippie. De OC schrijft ook altijd een bijdrage in het Woelewippie Nieuws.
 
Voor de ouders is de oudercommissie een aanspreekpunt. Indien ouders vragen, problemen of iets dergelijks hebben kunnen zij in eerste instantie terecht bij Woelewippie, maar mochten er omstandigheden zijn waardoor een ouder liever haar vraag of probleem bij de oudercommissie weglegt, hoort de oudercommissie dat graag. De oudercommissie vertegenwoordigt  hiermee de ouders en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen (en hun ouders) van Woelewippie.

De oudercommissie heeft adviesrecht ten aanzien van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenprocedure en wijzigingen van prijs van de opvang.

De oudercommissie is lid van de Belangenvereniging voor Ouders in de kinderopvang (BOink).
 
Overige taken; Ondersteuning of organiseren van verschillende activiteiten zoals thema avonden, Sinterklaas, opa en oma bezoekdag en andere activiteiten.

Wie is er lid van de oudercommissie?
Bij iedere ingang hangt een foto van de leden van de oudercommissie.
Voor vragen of opmerkingen kun je bij hen terecht of mailen naar: OCwoelewippie@hotmail.com