Logo Woelewippie
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Cato
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Loek
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Leeshoek ZiejeZo
 • Slaap
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Daan zandhanden
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Voetbalkooi
 • vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  BSO Tuin
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Kathelijntje
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  groepje ZiejeZo
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Baby
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  omhoog kijken Robin

Pakketten ZiejeZo 2018

05-07-2018

Info Opvang Pakketten

BSO ZiejeZO 2018

LRK nummer; BSO ZiejeZo 392053652

 

52 weken pakket: Opvang tijdens 40 schoolweken + 12 vakantie weken + incidentele schoolvrije dagen.

47 weken pakket:Opvang tijdens 40 schoolweken + 7 vakantie weken naar keuze + incidentele schoolvrije dagen.

40 weken pakket: Opvang tijdens 40 schoolweken + incidentele schoolvrije dagen.

De netto kosten (Bruto kosten -/- kinderopvang toeslag) zijn sterk afhankelijk van uurtarief en gezamenlijk toetsings-inkomen.

De netto kosten voor pakket 52 weken kunnen bijna gelijk of zelfs lager zijn dan voor het 47 of 40 weken pakket.

 

U vindt hieronder 2 tabellen. Een met de tarieven betrekking hebbende op:

De Spoorzoeker, een op de St Joseph school.

De uurtarieven van Woelewippie zijn weergegeven in brutobedragen. Doordat u via de Belastingdienst een inkomens -afhankelijke toeslag krijgt, betaalt u meestal een stuk minder dan de weergegeven tarieven. Op de homepagina van deze site, kunt u de netto-kosten berekenen. via de button; BEREKEN HIER UW NETTOKOSTEN.

BSO Duur?? Nee hoor !!: 

Wij hebben speciale lage uurtarieven op woensdag en vrijdag.

Dit scheelt veel in uw netto kosten. Zo kunt u veel geld besparen.

 

Ruilen:

Ruilen in schoolweken is mogelijk binnen de betreffende kalendermaand, indien het kind-aantal dit toelaat.

  

Inplannen vakantieopvang:         

Vakantie opvangdagen kunt u zelf inplannen, op de dagen dat uw kind in schoolweken opvang geniet. Deze dagen zijn gegarandeerd.

De mogelijkheid bestaat om deze dagen het gehele jaar in vakanties te ruilen of in te zetten, indien het kind-aantal dit toelaat.

Per jaar heeft u recht op totaal 7 of 12 (47 wk pakket, 52 wk. pakket) vakantie opvangdagen x het aantal dagen dat u per week afneemt.

Voorbeelden:

dagen opvang 47 weken pakket: recht op totaal 14 vakantieopvang dagen per jaar, in te zetten na keuze door het gehele jaar over alle vakanties.( gegarandeerd op de vaste opvangdagen, of op andere dagen indien het kind aantal dit toelaat).

3 dagen opvang 52 weken pakket:  recht op totaal 36 vakantieopvang dagen per jaar, in te zetten na keuze door het gehele jaar over alle vakanties.( gegarandeerd op de vaste opvangdagen, of op andere dagen indien het kind aantal dit toelaat).

Het is dus ook  mogelijk om alle vakantieopvang dagen in te zetten  in de zomervakantie of juist in andere vakanties.   

Ruilen in schoolweken is mogelijk binnen de betreffende kalendermaand, indien het kind-aantal dit toelaat.

Studie dagen en andere incidentele schoolvrije dagen:  Zijn wij van 7.30 uur tot 18.30 uur open en deze zijn in alle pakketten inbegrepen.

Facturatie: facturatie voor alle pakketten vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen, via automatische incasso (dus iedere maand betaald u een vast/gelijk bedrag)

 

Openingstijden:  

Schooldag vanaf 7.30 uur tot start school

Einde Schooldag tot 18.30 uur

Vakantie en vrije dagen, vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur.

 

Vervoer:  van en naar school gaat met speciale BSO Stint, Bakfiets of te voet.

    

De Spoorzoeker

52 weken pakket

47 weken pakket

40 weken pakket

 

per maand

 

per maand

 

per maand

 

Naschoolse opvang ma./di./do.

Bruto per maand

in €

 (24,1 uur)

 

 (19,5 uur)

 

 (13,1 uur)

 

Naschoolse opvang woensdag

Bruto per maand

in €

 (32,4 uur)

 

 

 (27,9 uur)

 

 (21,4 uur)

 

Naschoolse opvang vrijdag

Bruto per maand

in €

 (24,1 uur)

 

 

13 (19,5 uur)

 

 (13,1 uur)

 

Voorschoolse opvang Ma t/m vrij

Alleen in combinatie met naschoolse opvang

Bruto per maand

in €

 (3,33 uur)

 

 (3,33 uur)

 

 (3,33 uur)

 

Vakantie opvang en extra dagen

 

(11.00 uur)

Uren in tabel betreft 1 dag per week, voor bijvoorbeeld 2 dagen per week, vermenigvuldigen met 2.

 

 

De St. Joseph

52 weken pakket

47 weken pakket

40 weken pakket

 

per maand

 

per maand

 

per maand

 

Naschoolse opvang Ma./di./do.

Bruto per maand

 in €

(23,5uur)

 

 (19,1 uur)

 

(12,5 uur)

 

Naschoolse opvang Woe.

Vrij. (gr. 1 t/m 4)

Bruto per maand

in €

 (32,4 uur)

 

 (27,9 uur)

 

 (21,4 uur)

 

Naschoolse opvang Vrij.

(gr. 5 t/m 8)

Bruto per maand

in €

 (23,56 uur)

 

 

 (19,1 uur)

 

 (12,5 uur)

 

Voorschoolse opvang Ma t/m vrij

Alleen in combinatie met naschoolse opvang

Bruto per maand

 in €

 (3,33 uur)

 

 

 (3,33 uur)

 

 (3,33 uur)

 

Vakantie opvang en extra dagen

 

(11.00 uur)

Uren in tabel betreft 1 dag per week, voor bijvoorbeeld 2 dagen per week, vermenigvuldigen met 2.

 

Hallo Nieuwe Ouders!

15-11-2016
Het is zover!
U gaat weer deelnemen aan het arbeidsproces of bijvoorbeeld de studie.
Voor de meeste  is het weer een tijdje geleden dat u  uw kind  heeft ingeschreven bij Woelewippie Kinderopvang. 
Toen leek dit moment nog ver weg, maar de tijd vliegt. 
Uw kind is net geboren of is al iets ouder maar komt voor het eerst naar ons en dan is het nu bijna zover dat wij samen met u de zorg en begeleiding van uw kind gaan delen.

Toch wel spannend,
Voor sommige ouders is het weer fijn  om deel te gaan nemen aan het arbeidsproces/studie en anderen zijn er nog helemaal niet aan toe. Wij begrijpen beide situaties en realiseren ons dat het een hele stap is om het meest dierbare, kostbaarste bezit toe te vertrouwen aan een team van (nog) onbekende pedagogisch medewerksters. Het contact en de communicatie onderling is van essentieel belang om te komen tot een goede samenwerking en het opbouwen en uitdiepen van onze relatie. Het gaat in deze vooral om het vertrouwen in elkaar. 
De eerste stap,  in de vorm van kennismaking met het team en het afspreken van wenmomenten  is gezet en samen gaan we de volgende stappen zetten.
Er staat een zeer professioneel, gezellig en open team op u en uw kind te wachten om intensief te gaan samenwerken. Wij hebben er allen vertrouwen in en kijken uit naar jullie komst. 
De  informatie  in deze folder geeft u  wat algemene  en praktische zaken/ afspraken m.b.t. Woelewippie. Enkele onderwerpen komen ook ter sprake tijdens het intakegesprek maar vervagen wellicht en daarom hebben wij het voor u nogmaals samengevat, zodat u het te  allen tijde kunt teruglezen.

Wij wensen u en uw kind(eren), een hele fijne  tijd op Woelewippie toe!

Wat mag U als ouder verwachten van Woelewippie!
-Betrokkenheid bij de opvoeding. 
-Aandacht voor uw kind en voor u als ouder. 
- open communicatie en geen drempel
-Warme omgang met elkaar. 
-Dat wij uw kind lichamelijk goed verzorgen. 
-Dat wij uw kind begeleiden in:
-creatief spel
-oefenen van vaardigheden
-zelfstandigheid/zelfredzaamheid
-tonen van respect naar de ander
-ontdekken van eigen mogelijkheden
-leren omgaan met regels en grenzen
-samen spelen

Door het kind spelenderwijs vertrouwd te maken met deze vaardigheden, wordt de stap naar de basisschool minder groot. Tevens mag u als ouder verwachten dat u voldoende geïnformeerd wordt en met vragen, opmerkingen, wensen en klachten bij de pedagogisch medewerksters terecht kunt. Zij verwachten  op hun beurt van u als ouder ook informatie. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van belangrijke zaken die thuis spelen of gebeurd zijn en mogelijk van invloed kunnen zijn op het gedrag van het kind. Het is een wisselwerking, gebaseerd op respect en vertrouwen. Regelmatig zult u via de mail ons "Woelewippie Nieuws” ontvangen. Hiermee informeren wij u over belangrijke  zaken vanuit het management, het team, de oudercommissie maar ook gezellige weetjes en prietpraatjes van de kinderen. 

Het team van Woelewippie,
Het team van Woelewippie bestaat uit geweldige pedagogisch medewerkers die de kinderen verzorgen en begeleiden. Voor alle  klusjes op en rond Woelewippie hebben wij onze technische dienst man, voor de kinderen bekend als "de opa van Woelewippie”. Buiten de dagelijkse schoonmaakmomenten door de pedagogisch medewerksters worden de groepen  ‘s avonds en in het weekend helemaal schoongemaakt door onze interieur verzorgsters. 

Stagiaires zijn ook zeker welkom op Woelewippie. Zij solliciteren bij Woelewippie en aan de hand van dit gesprek plaatsen wij ze op een van de groepen. Ongediplomeerde stagiaires staan over gepland. 
Stagiaires die in het laatste jaar van hun opleiding zitten mogen laatste weken wel als volleerd ingezet worden. Al deze medewerkers worden aangestuurd, begeleid en ondersteund door het management.
 
Intake gesprek,
U heeft als eerste een intake gesprek gehad met het iemand van het management. Doel van dit gesprek is nader met elkaar kennismaken. Waar staat Woelewippie voor en wat mag je verwachten van Woelewippie als ouder. Het gaat hier niet zozeer om de kleine spruit, maar meer om de praktische zaken eromheen. Organisatorische zaken, gegevens worden genoteerd. Het is belangrijk om eventuele veranderingen tussentijds aan ons door te geven. 
Na dit gesprek gaat u naar de groep waar uw kind komt en maakt u een afspraak met een van de pedagogisch medewerksters voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek hoort u wat meer over het reilen en zeilen op de groep en kunt u alles over uw kind vertellen wat u belangrijk vind om te delen. Samen vult u een lijst in met gewoontes, ritme en andere bijzonderheden van uw kind.

Wennen,
Tijdens het intakegesprek met de pedagogisch medewerksters mag uw kind wennen op de groep. Meestal wordt er hierna nog een wen-moment afgesproken. Als u als ouder denkt dat het wenselijk is voor uw kind om meerdere momenten af te spreken is dit altijd mogelijk. We willen graag een goede start maken. Wij vinden een prettige overgang van thuis naar Woelewippie heel belangrijk, hier investeren wij dan ook graag in. 

Eerste dag bij Woelewippie,
Dit is toch wel een spannend moment. Wij zijn ons hier zeker van bewust. Als u wilt weten hoe het gaat met uw kind schroom dan niet om te bellen, al is dat meerdere keren per dag. 
Dit vinden wij echt niet vervelend of lastig maar begrijpelijk.  
Vertrouwen in elkaar is vooral in deze setting zo ontzettend belangrijk. Uw kostbaarste bezit vertrouwt u ons toe. Spannend voor u maar weet dat ook de pedagogisch medewerksters dit vinden. Een open eerlijke relatie tussen ouder en het  team is heel belangrijk en dit helpt zeker  mee om de vertrouwensrelatie goed te laten beginnen . 


Communicatie,
Bij het brengen en ophalen van uw kind heeft u contact / gesprekje met de pedagogisch medewerksters. Jaarlijks krijgt u ook een uitnodiging voor een gesprekje met een van de medewerksters. Zij bereiden dit ook voor. Als u tussen door behoefte heeft aan een gesprek kan dat natuurlijk altijd geregeld worden. Een aantal maanden voordat uw kind naar school gaat wordt u ook uitgenodigd. 

Wilt u een gesprekje met iemand van het management  of van de oudercommissie, dan kan dit ook geregeld worden, geen probleem.  
Via de mail bereiken wij u met de nieuwsbrief, of zaken die wij willen melden tussen door. 
De facturen komen ook via de mail. (dus belangrijk bij mailverandering dit ook aan ons door te geven.

Via ons mailadres  info@woelewippie.nl kunt u ons heel goed bereiken.
Het management van Woelewippie gebruikt maar 1 adres dus wij zien deze allen in. 

Onze Facebook pagina wordt ook druk bezocht en hierop ziet u voornamelijk foto’s van uitjes of andere leuke momenten met de kinderen. Wij willen hier, Woelewippie ouders en andere bezoekers, mee  laten genieten van de prettige  sfeer die wij bij Woelewippie zo belangrijk vinden.
De website van Woelewippie, www.woelewippie.nl staat vol met relevante informatie over Woelewippie en zaken over  de kinderopvang in het algemeen.  Dus de moeite waard om deze door te lezen en alle leuke foto’s van de kinderen  te bekijken.

Wij zorgen voor:
- Drinken (sap,  thee, water, melk)

- Vers fruit/fruithapje

- Tussendoortjes

- Broodmaaltijd

- Luiers & billendoekjes

-Slabbetjes en spuugdoekjes zijn ook aanwezig op Woelewippie


Graag meenemen naar Woelewippie:
Flesvoeding of borstvoeding

- Tutje, knuffel en slaapzak (indien van toepassing)

- Sloffen/pantoffels (als uw kind kan kruipen of lopen

- Groentehap indien van toepassing  (rond  16.00/16.30 aangeboden)

- Als u wilt dat de pedagogisch medewerksters in een schriftje verslag doen van de dag van uw kind bij
Woelewippie, dient u hier zelf een schrift/boekje voor mee te nemen. Dit doen wij voor kinderen tot 1  jaar. Hierna wordt een plakboek bijgehouden wat mee naar huis gaat als uw kind bij ons weggaat. 

Een vriendelijk verzoek van ons, om wanneer u uw kind brengt in een Maxi-Cosi of kinderwagen, deze mee terug te nemen. Wij hebben hier te weinig  ruimte voor  bij Woelewippie.


Persoonlijke spullen van uw kind,
Op de groep krijgt uw kind een eigen bakje/mandje. Hierin vragen wij u wat reserve kleertjes, knuffeltje en  een slaapzak doen. In de gang hangt een tas voorzien van de naam van uw kind waar de jas van uw kind ingaat. Er is een mand voor de schoenen en een mand voor de slofjes. Ondanks de eigen mand en tas is het heel erg fijn als de eigen spulletjes voorzien worden van de naam van uw kind. Dit kan met een stickertje maar ook een stukje leucoplast met naam erop voldoet ook prima. 

Oppas nodig,
Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder wel eens om een oppas verlegen zit. Wij vragen u dit buiten ons team te zoeken. Deze verstrengeling zou voor ongemakkelijke situaties of problemen kunnen zorgen en dit willen wij voorkomen. U kunt na overleg ook een briefje op het bord in de gang hangen waarop u vraagt of een andere ouder een goede oppas weet. 

Feestelijjke gebeurtenissen op Woelewippie,
Elk jaar organiseert Woelewippie een Kerst/Nieuwjaarsborrel. Dit is een gezellige namiddag/avond voor ouders, kinderen en personeel. Als je komt neem je wat lekkers te eten mee. Wij zorgen voor het drinken en stokbrood. Elke jaar weer zien wij prachtige  schalen en borden verschijnen op de rijk gevulde tafels. Dit is altijd weer een knus en warm samenzijn.
De jaarlijkse Woelewippie barbecue is een middag/avond waarbij ouders, kinderen, personeel en partners in een informele  situatie met elkaar kunnen kletsen en kennismaken. Hierbij wordt er van de ouders niets verwacht, alleen een goed, gezellig humeur en veel honger!  Via intekenlijsten kunt u zich t.z.t. inschrijven op de groep.

WOELEWIPPIE GESLOTEN
Wij zijn gesloten op nationale feestdagen:
-Nieuwjaarsdag
- 2e  paasdag
- Hemelvaart
- 2e  Pinksterdag
- 1e en 2e kerstdag
- Koninginnedag
- 5 mei, 1 x in de 5 jaar, bijvoorbeeld in 2015

Vingerafdruk systeem,
Op Woelewippie werken we met een vingerafdruk systeem. Dit betekent dat alleen de ouders van kinderen toegang krijgen tot Woelewippie. Als een opa of oma of een oppas met regelmaat uw kind komt halen of brengen kunnen wij die ook in het systeem verwerken. 
U kunt alleen binnen als uw vingerafdruk is gescand. Dit is voor de veiligheid van alle kinderen. 
Zie het als de sleutel van onze achterdeur. Als iemand anders uw kind komt ophalen is het heel belangrijk dat u dat doorgeeft op de groep. Die persoon moet zich dan kunnen legitimeren. 
PRIVACY
Gegevens van u en uw kind zijn  strikt persoonlijk en worden uitsluitend  intern gebruikt. Indien anders vragen wij om uw toestemming.  

Tarief en Betaling,
Wij vragen u ons te machtigen voor de automatische incasso. Elke 1e van de maand wordt het te betalen bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. De factuur ontvangt u per mail.
 
Organisatorisch,
Locatie Polderstraat
Breng tijden7:45  tot  9:00 uur
13:00 tot 13:30 uur
Haal tijden12:30 tot 13:00 uur
16:00 tot 18:15 uur

Locatie Belcrumweg
Breng tijden7:30 tot  9:00 uur
13:00 tot 13:30 uur
Haal tijden12:30 tot 13:00 uur
16:00 tot 18:30 uur

Als u later als 9.00 uur komt brengen of vroeger als 16.00 komt ophalen wilt u ons dan hiervan op de hoogte brengen, dan  kan de groep rekening houden met hun dag planning. Wij doen een vriendelijk beroep om u te houden aan  onze sluitingstijd. 

Het ruilen van dagen, extra dagen of als uw kind een dag niet komt. 
Ruilen van een dagdeel kunt u doen door een mailtje te sturen naar info@woelewippie.nl. Dagelijks verandert de planning van kinderen die wel of niet komen.  Sommige aanvragen kunnen wij dus ook pas een dag van te voren uitsluitsel over geven. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
Ruilverzoeken dienen wel te voldoen aan: 

- het vooraf aangevraagd wordt.
- de ruiling in dezelfde week plaatsvindt
- het kind aantal van de gewenste dag het toe laat
- ruilen is niet mogelijk op een feestdag. Dus als uw kind altijd op maandag komt en dan is het 2e paasdag (gesloten), dan kunt u deze dag niet ruilen met een andere dag.
- Als uw kind ziek is, op vakantie of wanneer u uw kind vrijwillig thuis houdt, kan er geen sprake zijn van een ruiling.


Extra dag?
Dan kunt u dit verzoek het beste via de mail info@woelewippie.nl,  bij ons wegleggen. Houdt u er a.u.b. rekenging mee dat wij pas 1 of 2 weken voor de gewenste datum zicht hebben op mogelijkheid. 


Komt uw kind niet?
Als uw kind niet komt op de afgesproken dag, vragen wij u om voor 9:00 uur te bellen, als wij na 9:30 uur nog niets vernomen hebben, zoeken wij contact met een van de ouders.

Veiligheid & Hygiëne,
Wij vragen u in verband met de  veiligheid van de kinderen:

-geen tas op de grond in de entree van de groep te zetten waar een kind iets uit kan halen, dat hem/haar schade kan aandoen (denk aan medicijnen of sigaretten).

-de buggy/kinderwagen indien mogelijk op de gang te laten staan.

-geen speldjes in het haar van uw kind te doen

-de tussendeur/hekje in de gang op slot doen, voor veiligheid van uw kind en van een ander. 

-Als uw kind opgehaald is, is de verantwoordelijkheid m.b.t. de veiligheid op dat moment voor de oude r.
-om de voordeur (Belcrumweg) of poort (Polderstraat) achter u te sluiten, en deze niet open te houden voor "vreemden”!

-Uit het oogpunt van de hygiëne is het verplicht om bij binnenkomst de over-slofjes te gebruiken. Te allen tijde. Zomer en  winter over laarzen, slippers of blote voeten. 


Calamiteiten,
Mocht er brand uitbreken op ons dagverblijf zullen we handelen aan de hand van ons calamiteitenplan. Wij streven naar volledige veiligheid en onze medewerksters zijn geïnstrueerd om in een dergelijke situatie adequaat op te treden, waarbij de veiligheid van de kinderen uiteraard eerste prioriteit heeft. Op het moment dat u als ouder aanwezig bent, volgt u de instructies van de pedagogisch medewerksters en is het van belang dat u NOOIT, zonder dit te melden bij de pedagogisch medewerksters, de verzamelplaats verlaat. De pedagogisch medewerksters blijven namelijk constant de kinderen tellen.

Verzamelplaats locatie Polderstraat : 
Pluk, Otje, Minoes: buiten de poort, aan de binnenkant van het hek. Ibbeltje  en Abeltje: tuin/buitenspeelplaats, zo dicht mogelijk bij de witte poort.
Evacueren : Naar basisschool de spoorzoeker. Dit alles gebeurt op sein van de aanwezig BHV-er en de pedagogisch medewerksters.

Verzamelplaats locatie Belcrumweg: Snorrie, Aagje, Takkie, BSO Ziejezo: Verzamelen in de tuin/buitenspeelplaats bij de grote poort.
Evacueren : naar Woelewippie locatie Polderstraat. Dit alles gebeurt op sein van de aanwezig BHV-er en de pedagogisch medewerksters.
 
 
Weetjes voor op de groep,
Neemt u spullen die niet meer nodig zijn (knutsels, speeltjes, briefjes) vanuit het bakje van uw kind mee naar huis. Ook vragen wij om regelmatig naar de maat van de reservekleren te kijken. Tassen en jassen mogen in de daarvoor bestemde zak met de naam van uw kind en de schoenen mogen in de schoenenmand, anders raken de bakjes overvol.
Tijdens de zomervakantie weken komen er minder kinderen naar het dagverblijf. In die weken kunnen wij ervoor kiezen om de groepen samen te voegen, dit houd in dat uw kind wellicht op een andere groep speelt. U wordt hier goed over geïnformeerd.
Wilt u de jas en de schoenen van uw kind buiten de groep uit doen of wisselen met pantoffels. Dit vanwege de rust op de groep. Het is rommelig en druk als de ouders dit op de groep doen.
Als uw kind speelgoed meeneemt naar Woelewippie is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Pedagogisch medewerkster legt het in het bakje van uw kind, maar als er onverhoopt toch iets zoek raakt kunnen wij de verantwoordelijkheid daar niet voor nemen.

Foto's van de kinderen,
Wij maken op Woelewippie regelmatig foto’s van de kinderen. Deze worden ook op onze site gezet. Via een inlogcode kunt u deze bekijken en downloaden. Wij proberen van elk kind zo nu en dan een foto te maken en deze te plaatsen in het website-album van de groep (mits hier goedkeuring voor gegeven is door u als ouder).
U ontvangt deze inlogcode tijdens het intake gesprek. Mocht u deze niet hebben ontvangen of weet u hem niet meer, kunt u altijd een inlogcode aanvragen  via de mail info@woelewippie.nl. Noemt u dan de naam van uw kind met daarbij de naam van de groep en wij mailen u een inlogcode terug.

Trakteren,
Als u uw kind wil laten trakteren met zijn/haar verjaardag is dat altijd leuk. Wij willen u wel vragen de traktatie  zo gezond mogelijk te houden. Als u wilt dat er foto’s gemaakt worden van het "feestje” neemt u dan a.u.b. zelf een camera mee. U kunt altijd aanwezig zijn bij het feestvieren, maar dit is uiteraard niet verplicht. Blijft u wel en wilt u foto’s maken vraag dan eerst aan de medewerkster of alle aanwezige kinderen ook op de foto mogen. 


Knutselen voor een verjaardag,
Vindt u het leuk, als papa,  mama, opa of oma jarig is, dat uw kind iets maakt geef dit dan tijdig door aan de pedagogisch medewerksters. 
Wij geven de verjaardagen van de pedagogisch medewerksters niet door aan de ouders. Dit is een bewuste keuze. Wel vieren wij het samen met de kinderen. 
 
Baby voeding,
Als uw kind borstvoeding krijgt, dan dient u deze gekoeld en in een flesje mee te nemen naar Woelewippie. Dit i.v.m. ons hygiëne beleid. Dit item komt zeker uitgebreid in intake gesprek terug. 
Flesjes + dop, doseerbakjes en pakken melkpoeder, graag voorzien van de naam van uw kind.

Management weetjes,
Voor pedagogische vragen of tips kunt u altijd terecht  bij de pedagogisch medewerksters of het management.

Tijdens ziekte  en vakantie van de pedagogisch medewerksters proberen wij dit eerst op te vangen met iemand van het basis team. Lukt dit niet, dan kunnen wij een beroep doen op een van onze pedagogisch medewerkster uit het Woelewippie Team. Voor u misschien een minder bekend gezicht maar voor uw kind is dit meestal wel een van de gezichten die ze regelmatig zien.

Elk kind heeft een basis groep maar het is mogelijk dat uw kind ook een keer op een andere groep speelt. De reden hiervoor kan divers zijn: kind waarmee hij zojuist buiten heeft gespeeld heeft een andere basis groep en ze willen samen blijven spelen, door ziekte personeel we groepen samen voegen of door het aantal kinderen op de groep er op dat moment een verschuiving plaats vind zodat de verdeling dan beter is. Wij overleggen altijd met de groepen en kijken altijd naar het belang van het kind.  

Er is iedere dag iemand (of zelfs meerdere mensen) van het management aanwezig. Mocht u ze onverhoopt toch niet treffen op Woelewippie of telefonisch kunnen bereiken, dan kunt u altijd u vragen of opmerkingen mailen naar info@woelewippie.nl.