Logo Woelewippie
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Liva
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Roos
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Leeshoek ZiejeZo
 • Slaap
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Daan zandhanden
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Voetbalkooi
 • vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Happy
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Lois
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Gabriel
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Abanop
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  omhoog kijken Robin

Welkom

ZiejeZo onze buitenschoolse opvang;
Na school of in vakantietijd, lekker spelen met vriendjes in een uitdagende omgeving. Bewegen en ravotten in onze grote ZiejeZo tuin. Leuke, leerzame activiteiten met ruimte voor eigen initiatief vanuit het kind.
  

 • *
0

ZiejeZo Team

Met trots stellen wij ons ZiejeZo team aan u voor! 

 • Hotze en Petra  zijn eigenaren en oprichters van Woelewippie Kinderopvang
 • Jose Segeren is onze Office manager
 • Sharon van der Beek is onze Leidinggevende/Pedagogisch Coach
 • Sharon Keetels is onze assistent Leidinggevende/Pedagogisch Coach
 • Bart Stevens Stafmedewerker
 
Pedagogisch Team; Nienke & Sharon Keetels
 
Voor ouders is het pedagogisch team wellicht niet altijd zichtbaar aanwezig op de groepen, maar meer op de achtergrond actief. Ons pedagogisch team is van grote meerwaarde voor de kinderen, het team, maar ook voor de organisatie. Zij werken nauw samen met onze pedagogisch medewerkers om ervoor te zorgen dat alle kinderen binnen Woelewippie op een fijne veilige manier de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Door hun coachende manier van samenwerken blijft ons team constant in beweging. Waardoor ons pedagogisch klimaat constant in ontwikkeling dus dynamisch blijft. 

Video Interactie Begeleiding (VIB) en coaching ; Nienke

VIB is een instrument wat inzoomt op initiatieven van kinderen. Op de groepen worden korte alledaagse momenten gefilmd van kinderen (met goedkeuring van ouders). Deze beelden worden bekeken d.m.v. micro analyse (beelden van hooguit een paar seconden) samen met de pedagogisch medewerker(s). We gaan inzoomen op (ontwikkel)initiatieven van het kind/de kinderen. De volgende stap is om te onderzoeken waarom het kind bepaald gedrag laat zien. Er wordt dus betekenis aan geven aan hetgeen wat het kind laat zien/horen. De volgende stap is om te kijken waar de behoefte ligt bij het kind. Tot slot bespreken we wat de PM'er hierin zou kunnen betekenen en wat dat dan voor het kind zou kunnen opleveren. 

Pedagogisch medewerksters;

Wij zijn trots op ons WOELEWIPPIE TEAM!

Op alle groepen staat een zorgvuldig geselecteerd en evenwichtig team, met betrokken PM-ers met passie voor hun vak!

Onze pedagogisch medewerkers (PM-ers) hebben allen een relevante afgeronde opleiding om in de kinderopvang te mogen werken. Het grootste deel van onze PM-ers zijn werkzaam op een vaste groep. Ons streven is zo consequent mogelijk de planning voor de kinderen in te richten met vaste gezichten. Lukt dit niet door afwezigheid van de vaste kracht, werken wij met een flex. team. 

 • Team BSO 1 : Angelina, Belen en Loulou
 • Team BSO 2 : Neeltje, Suze en Laura Huijskens
 • Team BSO 3 : Yvonne en Mireille

Flex Team:
Wij kiezen ervoor om een team samen te stellen van pedagogisch medewerkers die op vaste dagen werken en flexibel worden ingezet. Het flex team is van grote meerwaarde binnen Woelewippie. Deze pedagogisch medewerkers kunnen extra worden ingezet om daar waar wenselijk te ondersteunen en zo de kwaliteit van de opvang en de aandacht voor de kinderen nog verder te optimaliseren. Woelewippie werkt niet met invalkrachten!
Wij hechten veel waarde aan de aandacht voor het individuele kind en investeren daarom in het Team.
Zowel het Pedagogisch Team als het Flexteam zijn een extra investering om de kwaliteit van opvang ten alle tijden te waarborgen.
Onze flexers zijnAriënne, Mientje, Cheryl
 
Interieur verzorgsters :
Wij hechten veel waarde aan veiligheid en hygiëne en daarom zijn wij zo blij met onze interieurverzorgsters.
Zij zorgen ervoor, samen met ons team dat de kinderen in een schone, frisse, veilige ruimte kunnen spelen.
Onze Interieur verzorgsters zijn Paulina en Ewelina (Polderstraat), Wilma (Belcrumweg)
 
Technische dienst :
Lowie, is de vader van Hotze, op Woelewippie beter bekend als "de opa van Woelewippie”!
Hij waarborgt samen met het team de veiligheid binnen Woelewippie.
 
Stagiaires :
Wij vinden het binnen Woelewippie belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstige pedagogisch medewerkers. Daarom bieden wij verschillende stageplaatsen aan, aan studenten die de opleiding volgen voor de kinderopvang. Deze stagiaire werkt onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers en werkt samen met de vaste krachten op de groep. Zij staan boventallig tot dat zij het punt in hun opleiding bereikt hebben dat zij incidenteel mogen worden ingezet. 
 • *
0

Opvang 4-12 jr

BSO ZiejeZo is gevestigd aan de Belcrumweg. Hier spelen kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen, buiten schooltijden, op studiedagen en in vakanties. De BSO is verdeelt in 3 groepen. BSO 1 (4-6 jaar), BSO 2 (6-9 jaar) en BSO 3 (9-12 jaar)
De BSO kan bestaan uit voorschoolse opvang (VSO), dit betreft basisschool de Spoorzoeker.
Naschoolse opvang (NSO), dit betreft basisschool de Spoorzoeker en St. Joseph.

ZiejeZo draagt bij in de ontwikkeling van het kind naast die van thuis en op school. Met beide is dus een goede samenwerking belangrijk. De groep straalt warmte, veiligheid en gezelligheid uit.
Naast onze groepsruimte zijn wij ook supertrots op onze "Woelewippie Speeltuin" voor de kinderen.
Onze tuin biedt naast veel ruimte ook verschillende speelvoorzieningen, denk aan;
 • Pannaveldje
 • Basketbalveldje
 • Kabelbaan
 • Klimrek
 • Duikelrek
 • Evenwichtsbalk
 • Zandbak
 • Overkapping waar ze gezellig kunnen eten, knutselen, rusten etc.
 

 
 • *
0

Doelstelling

Op BSO ZiejeZo werken wij methodisch. We werken o.a. met thema’s die gericht zijn  op het stimuleren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij gebruiken we onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zodat ze spelenderwijs leren.

"Woelewippie Kinderopvang" heeft tot doel het bieden van opvangmogelijkheid aan kinderen van 0 - 12 jaar, onder professionele leiding in  kindvriendelijke ruimtes. Wij staan geregistreerd bij Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) en voldoen aan de eisen van de GGD, Brandweer en de Arbeidsinspectie. De opvang die wij bieden gaat in goed overleg met de ouders. Het kind staat in ons dagverblijf centraal.


 • *
0

Locaties/Contact

BSO ZiejeZo
Vestiging Belcrumweg 32
4815 HB Breda
telefoon 06-46091056 & 06-46094013 
Voor organisatorische vragen; 076-5720550 of 076-5717443
Openingstijden Belcrumweg; 7.30 uur – 18.30 uur
LRKP nummer; 392053652
 • *
0

Aanvang/Opzegging

 
Een plaatsing of opzegging start en eindigt op de door u gewenste en met ons overeengekomen datum.
Uw kind wordt automatisch uitgeschreven als hij/zij start met het voortgezet onderwijs.
 
Indien u tussentijds de plaats geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, dient u dat 1 maand van te voren te melden
via e-mailadres info@woelewippie.nl.
 • *
0

Contact met ouders

 
Wanneer u uw kind naar ons dagverblijf brengt, staat u een deel van uw verantwoordelijkheid af aan onze pedagogisch medewerksters. Dit is vaak een hele stap voor u als ouder/verzorger en wij vinden het dan ook van groot belang dat ook u zich bij ons thuis voelt en met goed vertrouwen en een gerust hart uw kind aan onze zorg toevertrouwd. Tijdens het brengen en halen is er contact met de pedagogisch medewerksters. Mocht dit contact voor u niet toereikend zijn, dan kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een gesprek, op een ander moment, met een van de pedagogisch medewerksters. Dit gesprek vindt plaats buiten de groep, zodat u samen met de pedagogisch medewerksters rustig over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind kan praten. Een tevredenheidsonderzoek behoort tevens tot de middelen om op de hoogte te blijven van de wensen en ervaringen met betrekking tot ons dagverblijf en onze wijze van werken.
 
 • *
0

Dagindeling

Dagindeling BSO ZiejeZo;
 
 • 7.30 - 8.00 uur : Voorschoolse opvang
 
De kinderen worden door de ouders gebracht bij BSO ZiejeZo. Ze kunnen bij binnenkomst zelf een activiteit kiezen.
De pedagogisch medewerksters zullen hen hierbij begeleiden. Hierna worden de kinderen naar school gebracht met de Woelewippie Stints (electrische fietskar) of te voet.

 • 14.45 - 15.30 uur : Ophalen van de kinderen van school
 
14.45 uur KBS de Spoorzoeker maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
12.15 uur woensdag
 
14.55 uur KBS St. Joseph maandag, dinsdag, donderdag
12.15 uur woensdag, vrijdag
  
 • 16.30 uur : Gezamenlijk drink/tussendoortje moment
 • 17.00 - 18.30 uur : Worden de kinderen weer opgehaald
 • Vakantiedagen; Dan zijn de kinderen gezellig de hele dag op ZiejeZo. Dan ontstaat er ruimte voor leuke uitstapjes en activiteiten die meer tijd kosten. Op de BSO werken wij methodisch. We werken o.a. met thema’s die gericht zijn  op het stimuleren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij gebruiken we onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zodat ze spelenderwijs leren.
 • *
0

Openingstijden

 
Woelewippie is gedurende het gehele jaar open van maandag tot en met vrijdag.
Wij zijn gesloten op de erkende feestdagen en collectieve vrije dagen conform de CAO.
ZiejeZo is geopend van 07.30 uur en sluit om 18.30 uur. (tijdens reguliere schooltijden verblijft uw kind in de klas).

Plaatsing

 
Vanaf 3 jaar kunt uw kind aanmelden door middel van het inschrijfformulier BSO op deze site. Als wij deze ontvangen hebben lichten wij u in over de mogelijkheden op de groep. Wij bieden op de BSO verschillende pakketten aan.
Voordat u uw kind inschrijft bent u van harte welkom om eerst kennis te komen maken met ons en de groep ZiejeZo.

 • *
0

Organisatie

Het management van "Woelewippie" bestaat uit, Hotze, Petra, Jose, Sharon van der Beek en Sharon Keetels en Bart Stevens. 

Samen met onze meiden zijn wij 1 team met 1 doel voor ogen en dat is een professioneel dagverblijf draaien waar de kinderen het reuze naar hun zin hebben, ouders het volste vertrouwen in de opvang hebben en het personeel zich fijn en betrokken voelt.
Ons team van pedagogisch medewerksters staat elke dag, met veel plezier, op de groep om de kinderen te verzorgen en te begeleiden. 
 • *
0

Woelewippie Kinderopvang

Woelewippie is een particuliere kinderopvang  in Breda, opgericht in 2001 door Hotze en Petra, en open vanaf januari 2002.
 

De naam van ons dagverblijf is afkomstig van een titel van een boek van Annie M.G. Schmidt genaamd: "Woelewippie onderweg". In dit boek is Woelewippie een meisje die op een leuke manier kinderen de verkeersregels vertelt. De groepen hebben namen gekregen van andere boeken van deze schrijfster, Minoes, Otje, Abeltje, Pluk, Snorrie, Aagje en BSO ZiejeZo (komt van ZieZo). 

De ruimtes van de groepen zijn qua vorm en indeling verschillend, maar zijn allen huiselijk, veilig en gezellig ingericht en hebben hun eigen sfeer. De kinderdagverblijf groepen zijn verticaal ingedeeld, dit betekent dat er op elke groep kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven. 5 Groepen zijn gevestigd aan de Polderstraat, hiervan is een groep ingericht als 3plus groep. Hier worden kinderen opgevangen vanaf 3 jaar. Er zijn 4 groepen aan de Belcrumweg, waarvan 2 BSO groepen (hier verblijven kinderen van 4-12 jaar). Onze Peutertuinkinderen worden opgevangen in dezelfde ruimte als de jongste BSO kinderen. 
 • *
0