Logo Woelewippie
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Cato
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Loek
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Leeshoek ZiejeZo
 • Slaap
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Daan zandhanden
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Voetbalkooi
 • vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  BSO Tuin
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Kathelijntje
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  groepje ZiejeZo
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Baby
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  omhoog kijken Robin

Welkom

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op de site van Woelewippie Kinderopvang. Namens het hele team heten wij u dan ook van harte welkom. Van 4 -12 jaar is uw kind van harte welkom op onze Buitenschoolse opvang (BSO) ZiejeZo. Door deze site te bekijken krijgt u al een goede indruk van onze kinderopvang. Natuurlijk bent u van harte welkom om ons een bezoekje te brengen en de sfeer te komen proeven. S.v.p. telefonisch een afspraak maken, wij maken namelijk graag tijd voor u vrij.

Ouders waarvan een kind al naar Woelewippie komt, hebben een inlogcode voor UW WOELEWIPPIE.
Met deze code kunnen zij bij de foto's, info voor Woelewippie ouders en andere privacy gevoelige informatie.
 • *
0

Woelewippie

Woelewippie is een particuliere kinderopvang  in Breda, opgericht in 2001 en open vanaf januari 2002. De naam van ons dagverblijf is afkomstig van een titel van een boek van Annie M.G. Schmidt genaamd: "Woelewippie onderweg". In dit boek is Woelewippie een meisje die op een leuke manier kinderen de verkeersregels vertelt. De groepen hebben namen gekregen van andere boeken van deze schrijfster, Minoes, Otje, Abeltje, Pluk, Snorrie, Aagje en BSO ZiejeZo (komt van ZieZo). 

De ruimtes van de groepen zijn qua vorm en indeling verschillend, maar zijn allen huiselijk, veilig en gezellig ingericht en hebben hun eigen sfeer. De kinderdagverblijf groepen zijn verticaal ingedeeld, dit betekent dat er op elke groep kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven. 5 Groepen zijn gevestigd aan de Polderstraat, hiervan is een groep ingericht als 3plus groep. Hier worden kinderen opgevangen vanaf 3 jaar. Er zijn 4 groepen aan de Belcrumweg, waarvan 2 BSO groepen (hier verblijven kinderen van 4-12 jaar). De voertaal op Woelewippie is Nederlands.
 • *
0

Opvang 4-12 jr

Een BSO (buitenschoolse opvang) is een organisatie waar kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen verblijven op tijden dat de ouders/verzorgers afwezig zijn.
De BSO kan bestaan uit opvang voor school(betreft alleen Spoorzoeker), na school (Spoorzoeker en St. Joseph), roostervrije/studie dagen en in school vakantie weken.
Op Woelewippie wordt de BSO aangeboden op de groep ZiejeZo die gevestigd is op de locatie aan de Belcrumweg.
Op Ziejezo werken gediplomeerde pedagogisch mederwerksters die ondersteund kunnen worden door stagiaires.
De pedagogisch medewerksters zijn verantwoordelijk voor het naar school brengen  en van school halen van kinderen, die Basisschool De Spoorzoeker of de St. Joseph bezoeken.
De wijze waarop kinderen van en naar school gaan is ; te voet of met de fietskar. 
Stint (elektrische bakfiets) in afwachting van het overheidsonderzoek gebruiken wij de Stints niet op Woelewippie/ZiejeZo!.
 
Na school wordt er samen wat gedronken met fruit of een koekje erbij en nemen ze even de tijd om te praten over school en wat er die middag op de planning staat. Dit kan een activiteit zijn waar de  pedagogisch medewerkster mee komt of iets in overleg met de kinderen.
 
ZiejeZo draagt bij in de ontwikkeling van het kind naast die van thuis en op school. Met beide is dus een goede samenwerking belangrijk. De groep straalt warmte, veiligheid en gezelligheid uit.
Er zijn verschillende speelruimtes gecreëerd binnen de groep. Er is rekening gehouden met het nabootsen van een gezellige huiselijke sfeer. Voor verschillende leeftijden is er spelmateriaal aanwezig.
Naast onze groepsruimte zijn wij ook supertrots op onze "Woelewippie Speeltuin" voor de kinderen.
Onze tuin biedt naast veel ruimte ook verschillende speelvoorzieningen, denk aan;
 • Pannaveldje
 • Basketbalveldje
 • Kabelbaan
 • Klimrek
 • Duikelrek
 • Evenwichtsbalk
 • Zandbak
 • Overkapping waar ze gezellig kunnen eten, knutselen, rusten etc.
 
Er is dus genoeg uitdaging op onze locatie aan de Belcrumweg voor de "grote" kinderen.
Dus wij zeggen met enthousiasme "ZIEJEZO"!
 
 • *
0

Doelstelling

Op Woelewippie Kinderopvang werken wij methodisch. We werken o.a. met thema’s die gericht zijn  op het stimuleren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij gebruiken we onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zodat ze spelenderwijs leren.
 
Thema Verkeer:
Voor ons jaarlijks terugkerend thema Verkeer hebben wij van de gemeente Breda in samenwerking met Edux onderwijsadvies het Certificaat VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSEDUCATIE VOOR DE KINDERCENTRA ontvangen. Bewustwording in het verkeer begint al op zeer jonge leeftijd. Hoe eerder hoe beter. Wij zijn ons hier terdege van bewust en besteden hier het hele jaar door, maar meerdere malen per jaar extra aandacht aan.
 
"Woelewippie Kinderopvang" heeft tot doel het bieden van opvangmogelijkheid aan kinderen van 0 - 12 jaar, onder professionele leiding in  kindvriendelijke ruimtes. Wij staan geregistreerd bij Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) en voldoen aan de eisen van de GGD, Brandweer en de Arbeidsinspectie. De opvang die wij bieden gaat in goed overleg met de ouders. Het kind staat in ons dagverblijf centraal.

De volgende punten liggen aan dit doel ten grondslag: 
 • Het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders.
 • Aandacht voor zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect onder kinderen, ouders en personeel.
 • De ontwikkeling van het kind.
 • Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, geborgenheid en veiligheid zijn dagelijkse onderwerpen.
 • Signaleren van problemen en uitwisseling hiervan.
 • Gezonde organisatie
 
Belangrijk hierbij is hoe wij (kinderen, ouders en personeel) dit met elkaar vorm geven. 
 
 • *
0

Locaties/Contact

BSO ZiejeZo
Vestiging Belcrumweg 32
4815 HB Breda
telefoon 06-46091056 & 06-46094013 
Voor organisatorische vragen; 076-5720550 of 076-5717443
Openingstijden Belcrumweg; 7.30 uur – 18.30 uur
LRKP nummer; 392053652
 • *
0

Aanvang/Opzegging

 
Een plaatsing of opzegging start en eindigt op de door u gewenste en met ons overeengekomen datum. Uw kind wordt automatisch uitgeschreven als hij/zij start met het voortgezet onderwijs. Indien u tussentijds de plaats geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, dient u dat 1 maand van te voren te melden via e-mailadres info@woelewippie.nl.
 • *
0

Contact met ouders

 
Wanneer u uw kind naar ons dagverblijf brengt, staat u een deel van uw verantwoordelijkheid af aan onze pedagogisch medewerksters. Dit is vaak een hele stap voor u als ouder/verzorger en wij vinden het dan ook van groot belang dat ook u zich bij ons thuis voelt en met goed vertrouwen en een gerust hart uw kind aan onze zorg toevertrouwd. Tijdens het brengen en halen is er contact met de pedagogisch medewerksters. Mocht dit contact voor u niet toereikend zijn, dan kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een gesprek, op een ander moment, met een van de pedagogisch medewerksters. Dit gesprek vindt plaats buiten de groep, zodat u samen met de pedagogisch medewerksters rustig over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind kan praten. Een tevredenheidsonderzoek behoort tevens tot de middelen om op de hoogte te blijven van de wensen en ervaringen met betrekking tot ons dagverblijf en onze wijze van werken. Via deze website, nieuwsbrieven, facebook, de mailbox en het whiteboard op de groep, houden wij u op de hoogte van alles wat het vermelden waard is. Als u een gesprek wenst met Hotze, Petra, Jose of Sharon, kan hiervoor te allen tijde een afspraak gemaakt worden.
 • *
0

Dagindeling

Dagindeling BSO ZiejeZo;
 
 • 7.30 - 8.00 uur : Voorschoolse opvang
 
De kinderen worden door de ouders gebracht bij BSO ZiejeZo. Ze kunnen bij binnenkomst zelf een activiteit kiezen.
De pedagogisch medewerksters zullen hen hierbij begeleiden. Hierna worden de kinderen naar school gebracht met de Woelewippie Stints (electrische fietskar) of te voet.
Stint (elektrische bakfiets) in afwachting van het overheidsonderzoek gebruiken wij de Stints niet op Woelewippie/ZiejeZo!.
 • 14.45 - 15.30 uur : Ophalen van de kinderen van school
 
14.45 uur KBS de Spoorzoeker maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
12.15 uur woensdag
 
14.55 uur KBS St. Joseph maandag, dinsdag, donderdag
12.15 uur woensdag, vrijdag
  
Na school wordt er samen wat gedronken met fruit of een koekje erbij en nemen ze even de tijd om te praten over school en wat er die middag op de planning staat. Dit kan een activiteit zijn waar de  pedagogisch medewerkster mee komt of iets in overleg met de kinderen. De insteek is iedere dag lekker naar buiten te gaan met de kinderen.
  
 • 16.30 uur : Gezamenlijk drink/tussendoortje moment
 • 17.00 - 18.30 uur : Worden de kinderen weer opgehaald
 • Vakantiedagen; Dan zijn de kinderen gezellig de hele dag op ZiejeZo. Dan ontstaat er ruimte voor leuke uitstapjes en activiteiten die meer tijd kosten. Op de BSO werken wij methodisch. We werken o.a. met thema’s die gericht zijn  op het stimuleren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij gebruiken we onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zodat ze spelenderwijs leren.
 • *
0

Openingstijden

 
Woelewippie is gedurende het gehele jaar open van maandag tot en met vrijdag. Wij zijn gesloten op de erkende feestdagen en collectieve vrije dagen conform de CAO. ZiejeZo is geopend van 07.30 uur en sluit om 18.30 uur. (tijdens reguliere schooltijden verblijft uw kind in de klas).

 • *
0

Plaatsing

 
Vanaf 3 jaar kunt uw kind aanmelden door middel van het inschrijfformulier BSO op deze site. Als wij deze ontvangen hebben lichten wij u in over de mogelijkheden op de groep. Wij bieden op de BSO verschillende pakketten aan. U vindt deze terug op deze site. Voordat u uw kind inschrijft bent u van harte welkom om eerst kennis te komen maken met ons en de groep ZiejeZo.
Als wij over kunnen gaan tot een plaatsing volgt nog een intakegesprek en maken we afspraken wanneer uw kind kan komen wennen. Dit alles vindt plaats voor de officiële plaatsing.
 • *
0

Organisatie

 
Het management van "Woelewippie" heeft er heel bewust voor gekozen om persoonlijk nauw betrokken te zijn bij de kinderen, hun ouders en de dagelijkse begeleiding van de pedagogisch medewerksters. Om dit doel te bereiken speelt de wijze hoe je je organisatie organiseert een bepalende rol. Vandaar ook dat het kantoor midden tussen de spelende kinderen en de groepen staat met ramen zodat wij voor iedereen zichtbaar zijn.
Wij hopen hiermee onze bijdrage te leveren aan de sfeer en de kwaliteit die aanwezig is bij Woelewippie. Een positieve sfeer waarin kinderen lekker kunnen zijn wie ze willen zijn en personeel zich welkom en nodig voelt. Het gaat goed met Woelewippie en dit komt in de eerste plaats door de kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers maar ook door de gebouwen en de groepsruimtes, aanwezig materiaal en de wijze waarop er omgegaan wordt met elkaar. Hierbij spelen respect, veiligheid, hygiëne en vertrouwen een onmiskenbare grote rol. 
Wij zijn een team met 1 doel voor ogen en dat is een professioneel dagverblijf draaien waar de kinderen het reuze naar hun zin hebben, ouders het volste vertrouwen in de opvang hebben en het personeel zich fijn en betrokken voelt.

Een team van pedagogisch medewerksters staat elke dag, met veel plezier, op de groep om de kinderen te verzorgen en te begeleiden. Het individueel begeleiden van kinderen, is ook kenmerkend voor ons dagverblijf, want het pedagogisch klimaat wordt goed in de gaten gehouden en dus veel aandacht aan besteed. Wij hebben de lat wat betreft de verwachtingen en eisen van de pedagogisch medewerksters hoog liggen. Het is belangrijk dat kinderen graag naar ons toe komen. Dat de ouders zien en merken aan hun kind, dat er goed voor ze gezorgd wordt en dat ze het fijn hebben bij ons.

Wij realiseren ons dat ouders hun kostbaarste bezit aan ons toevertrouwen en deze taak nemen wij serieus. Het is dus van groot belang dat wij goed samenwerken met ouders, zij zijn namelijk de deskundigen wat hun eigen kind betreft en wij nemen even hun taak over. Wij bieden professionele opvang maar binnen de menselijke mogelijkheden. Wij zijn geen thuis maar hechten wel waarden aan huiselijke sferen. Als je ons dagverblijf binnen loopt dan moet het "goed voelen". De relatie en het vertrouwen tussen personeel, ouder en kind heeft tijd nodig en moet groeien. De start is belangrijk en het is goed als die begint met een wederzijds vertrouwen, respect en een open communicatie.
 • *
0

Team

 
Wij stellen graag ons Woelewippie team aan u voor! 

- Hotze Hanssen is de Directeur
- Jose Segeren Coördinator
- Petra van der Linde is HR 
- Sharon van der Beek is Leidinggevende

Pedagogisch medewerksters zijn alle gediplomeerd. Dit betekent dat zij een afgeronde gerichte opleiding gevolgd hebben voor het werken met jonge kinderen. Onze pedagogisch medewerksters hebben een vaste groep waar zij werken, maar door ziekte van collega's of vakanties kan hiervan worden afgeweken. Lukt dit niet dan worden er vaste flexibele krachten ingezet. Ook zij zijn gediplomeerd en zijn een deel van het vast Woelewippie pedagogisch medewerksters team. Op alle groepen staat een sterk, zorgvuldig geselecteerde groep mensen. Er is evenwicht doordat er goed gekeken wordt bij de samenstelling van een team. Hier spelen ervaringsjaren, moederschap, specifieke kwaliteiten en persoonlijkheid een rol.

Woelewippie werkt NIET met uitzendorganisaties!

 • Team Abeltje : Jerney, Kim C., Esther, Tiffany, Ashley
 • Team Minoes : Laura H, Joyce, Lianne, Sanne, Kelly
 • Team Otje : Anoek, Claudia, Bibi, Amina, Merve
 • Team Pluk : Laura O, Lisa,  Amber, Marloes, Aprill
 • Team Snorrie : Kim H, Marieke, Suze, Samantha, Monique
 • Team Aagje : Willeke, Noortje, Juline, Mirvienne, Loulou, Ramona
 • Team 3Plus : Trudy, Martine, Lesley, Maike
 • Team BSO ZiejeZo & Peutertuin : Belen, Mireille, Martine, Yvonne, Neeltje, Angelina, Mirvienne, Loulou
 • Team flexkrachten : Ariënne, Robin, Mientje, Cheryl
 • Pedagogische Flexteam; Sharon K., Sara, Nienke
 • Interieur verzorgsters : Wies (Polderstraat), Wilma (Belcrumweg)
 • Technische dienst : Lowie, is de vader van Hotze, op Woelewippie beter bekend als "de opa van Woelewippie”!

Wij werken met 6 verticale groepen. Waarvan een aantal groepen met 3 groepsleidsters op 16 kinderen en 2 groepsleidsters op 12 kinderen.
Wij werken met 1 3Plus groep met 2 of 3 groepsleidsters op maximaal 16 kinderen.
Wij werken met 3 BSO groepen met 5 groepsleidsters op maximaal 55 kinderen.
Wij werken met 1 Peutertuin met 2 of 3 leidsters op maximaal 16 kinderen.

 • Stagiaires : Onze organisatie biedt verschillende stageplaatsen aan, aan studenten die de opleiding volgen voor de kinderopvang. Deze stagiaire werkt onder verantwoordelijkheid van de groepsleiding en werkt samen met de vaste krachten op de groep. Zij staan boventallig. Wij werken ook met 4e jaars studenten, zij mogen incidenteel worden ingezet.
 
 • *
0