Logo Woelewippie
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Cato
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Loek
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Leeshoek ZiejeZo
 • Slaap
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Daan zandhanden
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Voetbalkooi
 • vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  BSO Tuin
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Kathelijntje
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  groepje ZiejeZo
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  Baby
 • Vrijblijvend een kijkje nemen?
  Bel vandaag nog: 076 571 74 43
  omhoog kijken Robin

Welkom

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op de site van Woelewippie Kinderopvang. Namens het hele team heten wij u dan ook van harte welkom. Van 0-4 jaar is uw kind van harte welkom op ons kinderdagverblijf. Door deze site te bekijken krijgt u al een goede indruk van onze kinderopvang. Natuurlijk bent u van harte welkom om ons een bezoekje te brengen en de sfeer te komen proeven. S.v.p. telefonisch een afspraak maken, wij maken namelijk graag tijd voor u vrij.

Ouders waarvan een kind al naar Woelewippie komt, hebben een inlogcode voor "UW WOELEWIPPIE”.
Met deze code kunnen zij bij de foto's en informatie die privacy gevoelig is.
 • *
0

Woelewippie

 
Woelewippie is een particuliere kinderopvang  in Breda, opgericht in 2001 en open vanaf januari 2002. De naam van ons dagverblijf is afkomstig van een titel van een boek van Annie M.G. Schmidt genaamd: "Woelewippie onderweg". In dit boek is Woelewippie een meisje die op een leuke manier kinderen de verkeersregels vertelt. De groepen hebben namen gekregen van andere boeken van deze schrijfster, Minoes, Otje, Abeltje, Pluk, Snorrie, Aagje en BSO ZiejeZo (komt van ZieZo). 

De ruimtes van de groepen zijn qua vorm en indeling verschillend, maar zijn allen huiselijk, veilig en gezellig ingericht en hebben hun eigen sfeer. De kinderdagverblijf groepen zijn verticaal ingedeeld, dit betekent dat er op elke groep kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven. 5 Groepen zijn gevestigd aan de Polderstraat, hiervan is een groep ingericht als 3plus groep. Hier worden kinderen opgevangen vanaf 3 jaar. Er zijn 4 groepen aan de Belcrumweg, waarvan 2 BSO groepen (hier verblijven kinderen van 4-12 jaar). De voertaal op Woelewippie is Nederlands.
.
 
 • *
0

Opvang 0-4 jr

 
Een kinderdagverblijf is een organisatie waar kinderen tussen 0 en 4 jaar kunnen verblijven op tijden dat de ouders/verzorgers afwezig zijn. Spelend leren staat hier centraal. Spelenderwijs wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal- emotionele, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling. De kinderen leren al vroeg samen te spelen en te delen, op hun beurt te wachten en rekening te houden met elkaar. Op het kinderdagverblijf ontstaan de eerste vriendschappen.
Door het kind naar een kinderdagverblijf te brengen kiest de ouder/verzorger voor opvang in een groep. Binnen de groep wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind m.b.t. taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen.

Het kinderdagverblijf kan daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie bieden, en voor kinderen een verbreding van hun leefwereld. Door de aanwezigheid van speelkameraadjes kan het kind naar eigen behoefte toenadering zoeken met andere kinderen. Deze sociale contacten zijn erg belangrijk. Zo wordt het kind niet alleen gestimuleerd door de aanwezige deskundige begeleiding maar ook door de andere kinderen. De ervaringswereld van een kind wordt spelenderwijs uitgebreid. De ouders mogen van de pedagogisch medewerksters betrokkenheid bij de opvoeding verwachten. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid wordt. Tevens mogen zij verwachten dat zij voldoende geïnformeerd worden en dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen. De pedagogisch medewerksters verwachten van ouders ook informatie, zodat zij op de hoogte zijn van zaken van die dag of de ontwikkeling. Het is een wisselwerking. Woelewippie maakt uw kind met dit alles spelenderwijs vertrouwd en maakt daardoor de overstap naar de basisschool minder groot.
Woelewippie heeft een pedagogisch beleid. Indien u dit wenst kunt u dit te allen tijde inzien. Het is ook te vinden op deze site onder UW WOELEWIPPIE!
 • *
0

Peutertuin

Onze Woelewippie Peutertuin:
Bij de Woelewippie Peutertuin richten wij ons op het begeleiden van kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar.
Samen plezier maken en spelenderwijs leren & ontdekken ter voorbereiding op de toekomstige basisschool staat centraal, maar gezellig samen spelen staat voorop.  
De kinderen wordt een ruimte aangeboden die veilig en vriendelijk is en waar ze kunnen spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Op de peutertuin wordt op plezierige wijze structuur geboden. Er wordt een vast dagritme gehanteerd. Dit zorgt voor herkenning en daardoor geeft het een veilig gevoel aan jonge kinderen. Het dagritme zorgt voor een prettige afwisseling van activiteiten. Wij werken met professionele beroepskrachten. Pedagogische Medewerksters. 
Zij bieden warmte aan de kinderen en verdiepen zich en sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling en belangstelling. Ze observeren, stimuleren en ondersteunen. Ondersteunen betekent dat je de autonomie van kinderen respecteert en dat je kinderen begeleiding biedt bij het maken van eigen keuzes. Bij Woelewippie speelt bewust aanbieden van activiteiten die alle ontwikkelingsgebieden van een kind stimuleren een grote rol. Wij gebruiken hier ook het speciaal ontwikkeld programma  van Uk&Puk voor, wat bijdraagt aan de educatie van peuters. Het plezier in het spel en de ruimte voor het ontdekken blijven voorop staan. Hiermee kunnen ze een mooie start maken op de basisschool. Ook richten de pedagogisch medewerksters  zich op de kinderen als  groep. Samen spelen, delen en van elkaar leren is een goede voorbereiding op de basisschool. De pedagogisch medewerkster is naast de basis opleiding voor kinderopvang ook speciaal opgeleid om te kunnen werken met Uk & Puk
 
Openingstijden:
Op maandag – dinsdag en donderdag ochtend wordt de peutertuin aangeboden (minimale afname 2 dagdelen).
Let wel: alleen tijdens schoolweken. Als de basisscholen vakantie hebben is de Peutertuin gesloten.
 
De tijden zijn:
8.45-9.00 brengen  en tussen 12.00 -12.15 ophalen
 
Wat is Uk & Puk:                                                                                                                                                               
Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar.
Spelen staat centraal bij Uk & Puk. Spelen  = ontdekken en groeien! 
Er wordt gewerkt met duidelijke thema's. Elk thema duurt 6 weken. 
De bijbehorende activiteiten voor elke dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. De thema's en activiteiten kunnen gemakkelijk in het bestaande dagritme worden ingepast.  De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden.
Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. 
 
Uk & Puk leert peuters zo nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. 
Er wordt gewerkt met een pop genaamd; Puk. 
In veel activiteiten speelt Puk een grote rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. De kinderen ontwikkelen zich zo spelenderwijs met behulp van de pop. De pop is  het vriendje bij wie de kinderen zich veilig kunnen voelen. Door Puk is de drempel voor veel kinderen lager om mee te doen aan een activiteit.

VVE
Binnen de ‘Woelewippie Peutertuin’ wordt ook VVE aangeboden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
Voor en Vroegschoolse Educatie wordt vóór de basisschool periode geboden aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar. VVE is een bepaalde manier van werken binnen onze Peutertuin waarbij we bewust alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleren door het aanbieden van spel en activiteiten. De doelstelling van het VVE beleid is het voorkomen van ontwikkelings- achterstanden. En het vroegtijdig signaleren van een eventuele achterstand, zodat hier in een vroeg stadium extra aandacht aan kan worden besteed door gespecialiseerde krachten. 
Ouders hebben een belangrijke rol in het stimuleren van de ontwikkeling, VVE Spel aan huis en Voorleesxpress zijn programma’s die ouders daarin handvatten aanreiken. 
 
Tegemoetkomingen in kosten en een VVE Indicatie:
Zodra het consultatie bureau signaleert dat een betreffende peuter extra gestimuleerd dient te worden op zijn/haar ontwikkeling (met name op taalontwikkeling) volgt een VVE indicatie. Aan de hand van die indicatie wordt de peuter doorverwezen naar de Woelewippie Peutertuin. Heeft uw peuter een VVE indicatie? Dan kunt u (als inwoner van de gemeente Breda) hiervoor een tegemoetkoming krijgen via de gemeente Breda.
 
Heeft uw kind geen VVE indicatie maar wilt u wel gebruik maken van VVE, dan betaald u een eigen bijdrage.
 
In de gemeente Breda is het als volgt geregeld:
Het is bepaald dat uw peuter minimaal drie dagdelen per week van totaal 10 uur VVE begeleiding moet nuttigen.        
U ontvangt dan ook voor die 10 uur 100% vergoeding.  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.breda.nl
 
Kostprijs van de Woelewippie Peutertuin:
U kunt in de meeste situaties een tegemoetkoming vanuit de overheid ontvangen betreft de Peutertuin.  Dit omdat de overheid het stimuleert kinderen goed voorbereid naar de basisschool te laten gaan. Wij informeren u bij deze graag over de verschillende mogelijkheden.
Wij hanteren een vaste uur prijs van 7,61 euro.
Bent u 2 verdiener? 
Dan ontvangt u een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten vanuit het Rijk.
Bent u 1 verdiener?  
De  gemeente Breda vergoed een gedeelte van de kosten van het gebruik van onze Peutertuin. 
Bent u in het bezit van de  Bredapas?
Dan heeft u recht op 7 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, gratis opvang op onze Peutertuin.
 
Wilt u meer informatie of vrijblijvend een kijkje bij ons komen nemen? Neem dan contact op door te bellen met  telefoonnummer 076-5717443 of stuur een mail naar info@woelewippie.nl.
 
 
Dagindeling Peutertuin Woelewippie:
 • 08.45-09.00 kinderen worden gebracht en gaan vrij spelen.
 • 09.15-09.30 "hallo" kring met Puk
 • 09.30-10.15 gericht spelen / activiteit
 • 10.15-10.45 gezamenlijk drinken en fruit eten
 • 10.45-11.30 vrij spelen
 • 11.30-11.45 "dagdag" kring met Puk
 • 11.45-12.15 vrij spelen tot ze opgehaald worden
 
De Peutertuin heeft zijn eigen dagindeling, afgestemd op de behoefte van de kinderen van deze leeftijd met het methodisch programma Uk en Puk als naslagwerk. Peuters hebben nog geen begrip van tijd en hebben geen idee van wat het betekent als er gezegd wordt: "ik kom je straks weer halen" of "dat gaan we later doen". Door het aanbieden van een dagindeling met een regelmatig en consequent programma en vaste regels wordt het "straks" of "later" voor de peuter verduidelijkt. Wij maken hierbij ook gebruik van dagritme kaarten van Uk en Puk, zodat het ook visueel duidelijk voor ze wordt. Dit geeft zowel de kinderen als de leidsters houvast.

Jarig:
Als er een kind jarig is wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed, dit zal tijdens het pauze moment zijn. Het is mogelijk om hier als ouder bij aanwezig te zijn. Dit is vanzelfsprekend niet verplicht.
 
 
 • *
0

Doelstelling

Op Woelewippie Kinderopvang werken wij methodisch. We werken o.a. met thema’s die gericht zijn  op het stimuleren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij gebruiken we onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zodat ze spelenderwijs leren.
 
Thema Verkeer:
Voor ons jaarlijks terugkerend thema Verkeer hebben wij van de gemeente Breda in samenwerking met Edux onderwijsadvies het Label, VERKEERSVEILIGHEID & VERKEERSEDUCATIE V. D. KINDERCENTRA ontvangen. Bewustwording in het verkeer begint al op zeer jonge leeftijd. Hoe eerder hoe beter. Wij zijn ons hier terdege van bewust en besteden hier het hele jaar door, maar meerdere malen per jaar extra aandacht aan.
 
"Woelewippie Kinderopvang" heeft tot doel het bieden van opvangmogelijkheid aan kinderen van 0 - 12 jaar, onder professionele leiding in  kindvriendelijke ruimtes. Wij staan geregistreerd bij Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) en voldoen aan de eisen van de GGD, Brandweer en de Arbeidsinspectie. De opvang die wij bieden gaat in goed overleg met de ouders. Het kind staat in ons dagverblijf centraal.

De volgende punten liggen aan dit doel ten grondslag: 
 • Het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders.
 • Aandacht voor zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect onder kinderen, ouders en personeel.
 • De ontwikkeling van het kind.
 • Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, geborgenheid en veiligheid zijn dagelijkse onderwerpen.
 • Signaleren van problemen en uitwisseling hiervan.
 • Gezonde organisatie
 
Belangrijk hierbij is hoe wij (kinderen, ouders en personeel) dit met elkaar vorm geven. 
 • *
0

Locaties/Contact

Vestiging Polderstraat 4
4815 AH Breda
Telefoon 076-5717443 
Openingstijden Polderstraat ; 7.45 uur – 18.15 uur
LRKP nummer; 826132005

Vestiging Belcrumweg 32
4815 HB Breda
Telefoon 076-5720550
Openingstijden Belcrumweg; 7.30 uur – 18.30 uur
LRKP nummer; 125284287 Kinderopvang & Peutertuin
LRKP nummer; 392053652 BSO ZiejeZo
 • *
0

Aanvang/Opzegging

Een plaatsing of opzegging start en eindigt op de door u gewenste en met ons overeengekomen datum. Uw kind wordt automatisch uitgeschreven als hij/zij 4 jaar wordt.  Indien u tussentijds de plaats geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen of de plaats wilt verlengen dient u dat 1 maand van te voren te melden via e-mailadres info@woelewippie.nl.
 • *
0

Contact met ouders

Wanneer u uw kind naar ons dagverblijf brengt staat u een deel van uw verantwoordelijkheid af aan onze pedagogisch medewerksters. Dit is vaak een hele stap voor u als ouder/verzorger, wij vinden het dan ook van groot belang dat ook u zich bij ons thuis voelt en met goed vertrouwen en een gerust hart uw kind aan onze zorg toevertrouwd. Tijdens het brengen en halen is er contact met de pedagogisch medewerksters. Mocht dit contact voor u niet toereikend zijn, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek, op een ander moment, met een van de pedagogisch medewerksters. Jaarlijks bieden wij u een formeel oudergesprek aan. Dit gesprek vind plaats buiten de groep, zodat u samen met de pedagogisch medewerksters rustig over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind kan praten. Een tevredenheidsonderzoek behoort tevens tot de middelen om op de hoogte te blijven van de wensen en ervaringen met betrekking tot ons dagverblijf en onze wijze van werken. Via deze website, onze Woelewippie facebookpagina, nieuwsbrieven, de mailbox en het whiteboard op de groep, houden wij u op de hoogte van alles wat het vermelden waard is. Als u een gesprek wenst met Hotze, Petra, Sharon of Jose, dan kan hiervoor te allen tijde een afspraak gemaakt worden.
 • *
0

Dagindeling

Baby's volgen hun eigen slaap- en voedingsschema/ritme. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders. Binnen het kinderdagverblijf wordt volgens een dagschema gewerkt. Dit schema dient als leidraad voor de dag. Dit betekent dus dat wij niet op de minuut werken. Het biedt de kinderen vertrouwen, veiligheid, structuur en duidelijkheid. Zij weten waar ze aan toe zijn en hoe de dag verloopt. Voor de pedagogisch medewerksters is het een houvast om er voor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, naar het toilet gaan, verschoond worden en slapen en dat er voldoende tijd overblijft voor individuele aandacht, vrij spel en/of groepsactiviteiten. Natuurlijk houden de pedagogisch medewerksters rekening met individuele behoefte van een kind.

Als het weer het toelaat gaan wij elke dag naar buiten. Dat varieert van spelen in de Woelewippie tuin tot lekker een stukje wandelen met de bolderkar, fietsen met de bakfiets.
Stint (elektrische bakfiets) in afwachting van het overheidsonderzoek gebruiken wij de Stints niet op Woelewippie/ZiejeZo!.
 • 07.45 (07.30)-09.00 uur brengen van de kinderen
 • 09.30 vers fruit eten en drinken
 • 11.30 samen aan tafel voor de lunch
 • 12.15 bedtijd voor de kinderen die nog slapen 
 • 12.30-13.00 ophalen van kinderen die de ochtend komen
 • 13.00-13.30 brengen van kinderen die de middag komen
 • 14.30-15.00 drinken met een gezonde snack of koekje
 • 16.30-17.00 drinken met een gezonde snack
 • 16.00-18.30 (18.15) ophaalmoment
 • *
0

Openingstijden

Woelewippie is gedurende het gehele jaar open van maandag tot en met vrijdag. Wij zijn gesloten op de erkende feestdagen en collectieve vrije dagen conform de CAO. Wij openen onze deur s' morgens om 07.45 uur aan de Polderstraat en om 07.30 uur aan de Belcrumweg. Om18.15 uur gaan aan de Polderstraat en om 18.30 uur aan de Belcrumweg, onze deuren weer dicht.

Polderstraat; 
Dagdeel ochtend: 07.45 - 13.00 uur 
Dagdeel middag: 13.00 - 18.15 uur

Belcrumweg; 
Dagdeel ochtend: 07.30 - 13.00 uur 
Dagdeel middag: 13.00 - 18.30 uur
 • *
0

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier hier op de site. Wij stellen het op prijs als u voordat u zich inschrijft een afspraak maakt voor een kennismaking zodat u weet waar u, uw kind gaat aanmelden. U kunt de groepen bekijken en wij beantwoorden graag al uw vragen. Wij gaan uit van minimaal 2 dagdelen. 1 Dagdeel vinden wij uit pedagogisch oogpunt te weinig om een goede relatie met uw kind op te bouwen.

Na aanmelding bekijken wij zo snel mogelijk of er plaats is op de door u gewenste dagen en locatie. Ons streven is om u binnen enkele dagen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden. Het is mogelijk dat wij u een ander aanbod doen als dat u wenste, dat heeft met de ruimte te maken in de planning. Een paar weken voordat uw kind naar "Woelewippie" komt, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intake gesprek met de leidinggevende. In het gesprek met de leidinggevende maken we een vervolg afspraak met de toekomstige pedagogisch medewerksters van uw kind voor een intake en wen-periode.
 
Voor mogelijkheid tot plaatsing zullen de volgende omstandigheden meegewogen worden:
- de datum van aanmelding
- de gewenste dagdelen
- een tweede of volgend kind heeft voorrang op de lijst
- de flexibiliteit in voorkeursdagen
 • *
0

Organisatie

Het management van "Woelewippie" heeft er heel bewust voor gekozen om persoonlijk nauw betrokken te zijn bij de kinderen, hun ouders en de dagelijkse begeleiding van de pedagogisch medewerksters. Om dit doel te bereiken speelt de wijze hoe je je organisatie organiseert een bepalende rol. Vandaar ook dat het kantoor midden tussen de spelende kinderen en de groepen staat met ramen zodat wij voor iedereen zichtbaar zijn.
Wij hopen hiermee onze bijdrage te leveren aan de sfeer en de kwaliteit die aanwezig is bij Woelewippie. Een positieve sfeer waarin kinderen lekker kunnen zijn wie ze willen zijn en personeel zich welkom en nodig voelt. Het gaat goed met Woelewippie en dit komt in de eerste plaats door de kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers maar ook door de gebouwen en de groepsruimtes, aanwezig materiaal en de wijze waarop er omgegaan wordt met elkaar. Hierbij spelen respect, veiligheid, hygiëne en vertrouwen een onmiskenbare grote rol. 
Wij zijn een team met 1 doel voor ogen en dat is een professioneel dagverblijf draaien waar de kinderen het reuze naar hun zin hebben, ouders het volste vertrouwen in de opvang hebben en het personeel zich fijn en betrokken voelt.

Een team van pedagogisch medewerksters staat elke dag, met veel plezier, op de groep om de kinderen te verzorgen en te begeleiden. Het individueel begeleiden van kinderen, is ook kenmerkend voor ons dagverblijf, want het pedagogisch klimaat wordt goed in de gaten gehouden en dus veel aandacht aan besteed. Wij hebben de lat wat betreft de verwachtingen en eisen van de pedagogisch medewerksters hoog liggen. Het is belangrijk dat kinderen graag naar ons toe komen. Dat de ouders zien en merken aan hun kind, dat er goed voor ze gezorgd wordt en dat ze het fijn hebben bij ons.

Wij realiseren ons dat ouders hun kostbaarste bezit aan ons toevertrouwen en deze taak nemen wij serieus. Het is dus van groot belang dat wij goed samenwerken met ouders, zij zijn namelijk de deskundigen wat hun eigen kind betreft en wij nemen even hun taak over. Wij bieden professionele opvang maar binnen de menselijke mogelijkheden. Wij zijn geen thuis maar hechten wel waarden aan huiselijke sferen. Als je ons dagverblijf binnen loopt dan moet het "goed voelen". De relatie en het vertrouwen tussen personeel, ouder en kind heeft tijd nodig en moet groeien. De start is belangrijk en het is goed als die begint met een wederzijds vertrouwen, respect en een open communicatie.
 • *
0

Team

 
Wij stellen graag ons Woelewippie team aan u voor! 

- Hotze Hanssen is de Directeur
- Jose Segeren Coördinator
- Petra van der Linde is HR 
- Sharon van der Beek is Leidinggevende

Pedagogisch medewerksters zijn alle gediplomeerd. Dit betekent dat zij een afgeronde gerichte opleiding gevolgd hebben voor het werken met jonge kinderen. Onze pedagogisch medewerksters hebben een vaste groep waar zij werken, maar door ziekte van collega's of vakanties kan hiervan worden afgeweken. Lukt dit niet dan worden er vaste flexibele krachten ingezet. Ook zij zijn gediplomeerd en zijn een deel van het vast Woelewippie pedagogisch medewerksters team. Op alle groepen staat een sterk, zorgvuldig geselecteerde groep mensen. Er is evenwicht doordat er goed gekeken wordt bij de samenstelling van een team. Hier spelen ervaringsjaren, moederschap, specifieke kwaliteiten en persoonlijkheid een rol.

Woelewippie werkt NIET met uitzendorganisaties!

 • Team Abeltje : Jerney, Kim C., Esther, Tiffany, Ashley
 • Team Minoes : Laura H, Joyce, Lianne, Sanne, Kelly
 • Team Otje : Anoek, Claudia, Bibi, Merve
 • Team Pluk : Laura O, Lisa,  Amber, Marloes, Aprill
 • Team Snorrie : Kim H, Marieke, Suze, Samantha, Monique
 • Team Aagje : Willeke, Noortje, Juline, Mirvienne, Loulou, Ramona
 • Team 3Plus : Trudy, Martine, Lesley, Maike
 • Team BSO ZiejeZo & Peutertuin : Belen, Mireille, Martine, Yvonne, Neeltje, Angelina, Mirvienne, Loulou
 • Team flexkrachten : Ariënne, Robin, Mientje, Cheryl
 • Pedagogische Flexteam; Sharon K., Sara, Nienke
 • Interieur verzorgsters : Wies (Polderstraat), Wilma (Belcrumweg)
 • Technische dienst : Lowie, is de vader van Hotze, op Woelewippie beter bekend als "de opa van Woelewippie”!

Wij werken met 6 verticale groepen. Waarvan een aantal groepen met 3 groepsleidsters op 16 kinderen en 2 groepsleidsters op 12 kinderen.
Wij werken met 1 3Plus groep met 2 of 3 groepsleidsters op maximaal 16 kinderen.
Wij werken met 3 BSO groepen met 5 groepsleidsters op maximaal 55 kinderen.
Wij werken met 1 Peutertuin met 2 of 3 leidsters op maximaal 16 kinderen.

 • Stagiaires : Onze organisatie biedt verschillende stageplaatsen aan, aan studenten die de opleiding volgen voor de kinderopvang. Deze stagiaire werkt onder verantwoordelijkheid van de groepsleiding en werkt samen met de vaste krachten op de groep. Zij staan boventallig. Wij werken ook met 4e jaars studenten, zij mogen incidenteel worden ingezet.
 
 • *
0